Saveinc. staat voor:

Sterke analyses
Oplossingsgericht werken
Bouwen met teams, bouwen aan teams
Kansen zien, benutten en verbinden
Duurzame resultaten en verduurzamen

Ik heb altijd al een passie voor techniek gehad sinds ik aan bromfietsen sleutelde en later naar de HTS ging voor de studie Werktuigbouwkunde. Vooral de innovaties in de techniek boeien mij en hebben een grote rol gespeeld in de opdrachten die ik als ondernemer aannam. Ik zie de kansen en verbeteringen voor organisaties door toepassing van techniek. Zo heb ik projecten geleid met een drone implementatie bij de brandweer, een nieuwe dataterminal in brandweervoertuigen en een nieuw virtueel trainingssysteem voor tactische oefeningen bij hulpverleningsdiensten. Later heb ik als business development manager voor een investeringsfonds gewerkt waar we ook naar Start-Ups en innovaties in het veiligheidsdomein zochten om te laten groeien. En als reserveofficier ben ik betrokken bij de energietransitie van de Landmacht.

Missie

Een competent en integer bureau dat organisaties helpt bij energietransitie vraagstukken.

Visie

Een wereld waarin energievoorziening duurzaam is en in ruime mate beschikbaar voor organisaties.

Ik ben bedreven in het bevorderen van professioneel handelen van teams en individuele medewerkers. Dat heb ik vooral geleerd als sergeant bij de commando’s en later als brandweerofficier en leidinggevende. Nu pas ik het toe in mijn interim opdrachten als iets vanzelfsprekends en om het werkplezier te verhogen. 

Want het is ook leuk als er resultaten worden gehaald waar je het gevoel bij hebt dat je echt hebt bijgedragen en verantwoordelijk voor bent.

Ik heb ruime ervaring in de profit sector bij diverse bedrijven en in de non-profit sector bij Veiligheidsregio’s en Defensie. Ik heb de ervaring om aan beide kanten van de tafel te zitten, als aanbieder aan de overheid maar ook als opdrachtgever vanuit de overheid. Met name in het Defensie- en Veiligheidsdomein.’

Projecten

Interim en Loondienst
apr 2020 - jul 2021
dec 2016 - jul 2018
dec 2015 - dec 2016
okt 2015 - dec 2015
maart 2014 - aug 2014
nov 2013 - apr 2014
mei 2012 - jun 2013
okt 2011 - juli 2012
juni 2010 - sept 2011
mei 2009 -sept 2012
Sept 2008 – juli 2010
apr 2005 – sept 2008
apr 2005 – sept 2008
apr 2005 – sept 2008
Feb 2003 – Sept 2003
Mei 2001 – feb 2003
Juni 1999 – Mei 2001
1995 – maart 1999
Interim Manager Afdeling Vakbekwaamheid
Operationeel verantwoordelijk voor de afdeling gedurende de COVID-periode en leiding geven aan veranderingsprocessen van de afdeling.
Interim manager Afdeling Risicobeheersing Binnensticht-Lekstroom gebied
Operationeel verantwoordelijk voor de afdeling en daarbij de fusie van twee gebieden vorm geven en uitvoeren. In de tweede fase proces-/ implementatie adviseur aan MT voor de Afdeling Risicobeheersing.
Business Development Management
Het opzetten en beheren (bestuursvoorzitter) van het Grondgebonden Systemen Platform ter ontwikkeling van kennisdeling en zaken-doen tussen bedrijven, Defensie en kennisinstituten.
Strategische sessies MT
Doorontwikkeling MT-leden van strategie naar resultaat obv ‘Waardeketen van Porter/Save inc.’
Operationeel Manager
Afdelingshoofd en verandermanager voor de doorontwikkeling, professionalisering en maatwerk brandweer Schouwen-Duiveland.
Strategische sessies MT
Doorontwikkeling MT-leden van strategie naar resultaat obv ‘Waardeketen van Porter/Save inc.’
Senior Managing Consultant
Associé bij Berenschot met focus op ICT & Veiligheid (OOV) vraagstukken, o.a. opdrachten uitgevoerd bij Ministerie voor Infrastructuur en Milieu ‘Synthese Crisismanagementsystemen’; reorganisatie advies Veiligheidsregio Utrecht ; opstellen Business Case Brandweer Opleiding Noord NL.
Business development manager Veiligheid
Het ontwikkelen van innovaties op het gebied van veiligheid met start-ups/ bedrijven en lokale overheid (Gemeente Enschede) en TU-twente. Zinnergy beheerde een revolving innovatiefonds daarvoor.
Projectleider FireFly-drone
Projectleider samenwerkingsverband VNOG, NLR, Geodan, Delft Dynamics, Nieuwland, Politie ten bate van toetsing drone-gebruik in brandweeroptreden. ‘Integration of real-time sensor information from an Unmanned Aerial System in the command & control chain of Fire Services’.
1. Projectleider Netcentrisch Werken
2. Projectleider Uitval Nutsvoorzieningen
3. Projectleider Mobiele Dataterminals
1. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een netcentrisch werken- software systeem en de implementatie daarvan in de veiligheidsregio (politie, gemeente, brandweer, GHOR)
2. Verantwoordelijk voor het maken van afspraken en het vormgeven van crisisprocedures tussen Veiligheidsregio en nutspartijen.
3. Verantwoordelijk voor ontwikkeling, inbouw en training van mobiele dataterminals in brandweervoertuigen.
Projectleider VITTOS virtual trainer
Verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van een bestaand virtueel trainingsplatform voor gebruik bij Veiligheidsregio’s. VITTOS is een door het ministerie van BZK gesubsidieerd project van VSTEP en Artesis (private bedrijven).
Afdelingshoofd/ plv commandant Brandweer Zutphen
Afdelingsverantwoordelijk (lid CMT) voor 6 taakvelden met gezamenlijk 60 medewerkers (grotendeels vrijwilligers). Veranderingsdoelen:
a) bedrijfsmatig werken.
b) integratie de regionale brandweer.
c) ontwikkelingstraject middenmanagement.
Programmamanager e-Zutphen
Als Programmamanager verantwoordelijk voor het aansturen van 6 projecten; onder andere digitaal gemeenteloket, digitaliseren interne documentstromen, opzetten stelsel van basisregistraties, competentiemanagement van projectleiders.
Procesmanager/ Projectleider Risicobeheersing 3-gemeenten
Als procesmanager verantwoordelijk voor het vormen van een gemeenschappelijke afdeling Risicobeheersing voor drie gemeentelijke brandweerorganisaties (Zutphen/Lochem/ Brummen).
Afdelingshoofd a.i. Zakelijke Verkoop
Professionaliseren van de afdeling en integratie van de verkoopafdeling met Remu (Utrecht) opstarten. Leiding geven aan 5 accountmanagers/ account support medewerkers. Tevens commercieel verantwoordelijk.
Commercieel manager Stork Infratechniek
De functie is zowel accountmanagement als productmanagement van telecom systemen en verkeersmanagement systemen. Klanten zijn de telecomproviders en de regionale (PWS/Gemeenten) en landelijke overheid (RWS). Doelen marktontwikkeling en verkoop.
Projectmanager International Interconnect (IX) en projectmanager Product Launches
Lid van projectmanagers pool binnen Telfort, projecten managen op bedrijfsorganisatorisch-/ technisch gebied. Met name product introductie projecten (product launches) in de B-to-B markt.

Het initiëren van voice netwerk interconnecties met andere Telecom Operators in de wereld. Tevens commercieel verantwoordelijk.
Accountmanager/ Sales Engineer en Marketing coordinator
Commercieel verantwoordelijk voor Woodward dealers in Europa en major accountmanagement GenSet Packagers.

Verantwoordelijk voor het Strategisch Marketing Plan voor alle Woodward faciliteiten in Europa (NL, UK, Germany, Poland, Tsech Republic, United Arab Emirates). Tevens internationale beurzen georganiseerd. Doel was marktaandeel vergroten en nieuwe markten ontwikkelen voor engineering, after-sales services en producten.

Interimmanagement

Diverse soorten opdrachten (project, programma, business development, interimmanagement, consultancy) zijn op interim-basis uitgevoerd.
Ik ben een resultaatgerichte manager en senior-adviseur waarbij in mijn werk verbinding met en tussen mensen en resultaten centraal staat. De kracht van mij is het geven van leiding en richting in projecten, netwerken en lijnfuncties. Met focus op het gewenste effect, de vakinhoud en de medewerkers (veelal multidisciplinair en uit verschillende organisaties) die het werk doen lukt het mij om teams te smeden, samen te laten werken en resultaten te laten behalen of veranderingen door te voeren. Door ervaring, veranderkundige kennis en een mensgerichte aanpak zet ik individuele medewerkers in hun kracht binnen het team, de organisatie of binnen het eco-systeem van ketenpartners. Teamvorming waar het belang van het team prevaleert boven dat van een individu en waar het behalen van gewenste effecten voor de organisatie(s) de missie is. Fysieke veiligheid, Energietransitie en Duurzaamheid, Defensie, (commerciële) bedrijfsvoering, leiderschap en technische- en procesvraagstukken (innovaties) zijn de rode draden in mijn loopbaan en mijn inhoudelijke aandachtsgebieden. Verder ben ik ervaren in persoonlijke- en groepscoaching en procesbegeleiding.

Ik ben; Professioneel, Daadkrachtig, Resultaat-/ Mensgericht, Integer, Loyaal, Zelfkritisch, Verbindend, Transparant en Zorgvuldig.

Duurzame Energietechniek

Ik ben zeer gemotiveerd om mee te helpen aan de energietransitie om daarmee klimaatverandering tegen te gaan. Ik heb een achtergrond in de energietechniek (opleiding en werkervaring) en door mijn functie als Programmamanager Energietransitie bij de Landmacht zit ik in een positie om bij te dragen. Ik verbind defensie, bedrijven en kennisinstellingen in kortcyclische innovatietrajecten om de operationele capaciteit van de Landmacht te verbeteren. Daarvoor werk ik ook in internationale verbanden samen met NAVO en EDA (European Defence Organisation), andere nationale Defensieorganisaties en consortia van bedrijven/ kennisinstituten.

#energietransitie #innovatie #landmacht #triplehelix